zamówienie na:

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.65.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 20 października 2016
wynik postępowania: Dnia 10.11.2016r. zawarto umowę z: Urszulą Juszczak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno –Handlowo - Usługowa ŻWIR-BUD Urszula Juszczak Elgiszewo, 87-408 Ciechocin na wykonanie powyższego zadania na kwotę 38 413,02 zł brutto i zobowiązaniem się Wykonawcy do udzielenia 72 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (105kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alicja Miklasz (5 października 2016, 12:03:13)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (14 listopada 2016, 07:43:45)
Zmieniono: Udzielenie zam.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1956