zamówienie na:

Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.56.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 11 października 2016
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  
Ogłoszenie (60kB) html

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie (15kB) html

Informacja o unieważnieniu postępowania (74kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alicja Miklasz (26 września 2016, 08:52:11)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (18 października 2016, 12:52:52)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2034