zamówienie na:

Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.55.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 5 października 2016
wynik postępowania: Dnia 18.10.2016r. zawarto umowę z: Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno na wykonanie powyższego zadania na kwotę 228 848,45 zł brutto i zobowiązaniem się Wykonawcy do realizacji całości przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2016r. oraz udzieleniem 72 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  
UWAGA: Zmiana miejsca składania ofert: UL. DWORCOWA 80, 85-010 BYDGOSZCZ

Ogłoszenie (58kB) html

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zmiana miejsca składania ofert (13kB) html

Modyfikacja SIWZ (247kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (96kB) pdf

Ogłoszene o udzieleniu zamówienia (13kB) html

metryczka


Opublikował: Alicja Miklasz (19 września 2016, 13:53:47)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (18 października 2016, 14:27:09)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1597