zamówienie na:

Przebudowa skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 544 w km 3+343 - 3+520 w miejscowości Cielęta

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.54.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 4 października 2016
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
Odwołaniametryczka


Opublikował: Alicja Miklasz (19 września 2016, 12:49:59)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (5 października 2016, 11:14:43)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1783