zamówienie na:

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Antoniewo

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.50.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 3 października 2016
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 
UWAGA: Zmiana miejsca składania ofert: UL. DWORCOWA 80, 85-010 BYDGOSZCZ

ogłoszenie BZP (57kB) html

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zmiana miejsca składania ofert (13kB) html

Modyfikacja SIWZ (239kB) pdf

Unieważnienie postępowania (66kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie (13kB) html

metryczka


Opublikował: Alicja Miklasz (16 września 2016, 12:14:19)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (5 października 2016, 07:48:31)
Zmieniono: Ogłoszenie o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2002