zamówienie na:

Ochrona w budynku przy ul. Dworcowej 80 w Bydgoszczy od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r.

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o PZP
nr sprawy: ZDW.N4.361.46.2016
szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 23 września 2016
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne (479kB) word
Unieważnienie postępowania (60kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sylwia Pietrzak (16 września 2016, 11:19:29)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (23 września 2016, 13:50:37)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1905