zamówienie na:

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława w miejscowości Rypin od km 0+630 do km 1+210, długość 0,580 km

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.45.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 €
termin składania ofert: 29 września 2016
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 
Ogłoszenie o zamówieniu (58kB) html
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4kB) html
zestawienie otwartych ofert (108kB) pdf
Unieważnienie postępowania (92kB) pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAZNIENIE (14kB) html

metryczka


Opublikował: Sylwia Pietrzak (14 września 2016, 10:41:20)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (14 października 2016, 07:44:52)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2632