zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w zakresie ciągów pieszych w miejscowości Kaczkowo, gmina Gniewkowo

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.47.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 29 września 2016
wynik postępowania: Dnia 14.10.2016r. zawarto umowę z: Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym AFFABRE Sp. z o.o. ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz na wykonanie powyższego zadania na kwotę 356 230,68 zł brutto i zobowiązaniem się Wykonawcy do realizacji całości przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 07.11.2016r. oraz udzieleniem 72 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  
Ogłoszenie BZP (59kB) html

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13kB) html

Zmiana SIWZ (161kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (84kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (14kB) html

metryczka


Opublikował: Alicja Miklasz (13 września 2016, 07:53:19)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (17 października 2016, 07:32:18)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1890