zamówienie na:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 251 KALISKA – INOWROCŁAW NA ODCINKU OD KM 19+649 (OD GRANICY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO) DO KM 34+200 ORAZ OD KM 34+590,30 DO KM 35+290 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTU NA RZ. GĄSAWKA W MSC. ŻNIN.

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.01.2016
szacunkowa wartość: powyżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 28 listopada 2016
wynik postępowania: Dnia 26.01.2017r. zawarto umowę z Wykonawcą: EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce,na wykonanie powyższego zadania na kwotę 46 887 658,01 zł brutto i udzieleniem 84 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego oraz doświadczeniem Kierownika Budowy na 4 inwestycjach.  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)SIWZ (908kB) word
Szczegółowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (244kB) word
Instrukcja wypełniania JEDZ (1215kB) pdf
Dokumentacja
kosztorysy ofertowe

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Miklasz-Gadek
Opublikował: Anna Kominiak (2 września 2016, 15:08:55)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (1 września 2020, 09:19:45)
Zmieniono: modyfikacja umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 43166