zamówienie na:

KONTROLNA OBSŁUGA GEODEZYJNA z podziałem na części: Część nr 1: Połączenie układu drogowego korytarza TEN – T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI – autostrada A -1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek – A-1 Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław Odcinek Żnin – Młodocin od km 35+620 do km 45+145 dł. 9,525 km Przebudowa drogi woj. nr 252 Inowrocław - Włocławek Etap I od km 0+661 do km 29+079 dł. 28,418 km Etap II od km 29+136 do km 41+413 dł.12,277 km oraz km 42+052 do km 54+512 dł. 12,460 km Część nr 2: Połączenie z układu drogowego drogi krajowej nr 15 z droga S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica – Sierpc. Odcinek Brodnica – Rypin. Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica – Sierpc, odcinek Brodnica – Rypin od km 1+306 do km 1+645 dł. 0,339 km od km 2+975 do km 22+015 dł. 19,040 km od km 22+616 do km 26+400 dł. 3,784 km od km 30+600 do km 40+048 dł. 9,448 km

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: nieograniczony
nr sprawy:
szacunkowa wartość: powyżej 206 000 euro
termin składania ofert: 20 listopada 2008
wynik postępowania: W dniu 30.01.2009r. zostały zawarte 2 umowy na wykonanie 2 zadań z KONSORCJUM FIRM: •GEFOS POLSKA Sp. z o. o, Al. 29 Listopada, 31-406 Kraków •GEFOS a.s., Kundratka 17, 180 82 Praha 8, Czechy Wartość umów: część 1- 298 900 zł brutto część 2- 298 900 zł brutto  
Ogłoszenie (97kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (22 października 2008, 09:31:28)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (9 lutego 2009, 08:34:00)
Zmieniono: informacja o zawarciu umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4077