zamówienie na:

zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego na: Przebudowę obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica – Sierpc w km 0+251 w m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591.

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: z wolnej ręki
nr sprawy: ZDW.N4.361.30.2015
szacunkowa wartość: 545359,54
termin składania ofert: 30 sierpnia 2015
wynik postępowania: umowa została zawarta w dniu 14.08.2015r. z firmą WANT z siedzibą w Tczewie, ul. J.Korczaka 12. Wartość umowy brutto: 670 792,23 zł 
Ogłoszenie (20kB) plik

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (27 sierpnia 2015, 14:50:02)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (14 września 2015, 07:41:41)
Zmieniono: umowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1811