zamówienie na:

Połączenie układu drogowego korytarza TEN – T VIa , S-5 w Żninie z korytarzem VI – autostrada A -1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek – A-1 Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław Odcinek Żnin – Młodocin od km 35+620 do km 45+145 dł. 9,525 km Przebudowa drogi woj. nr 252 Inowrocław - Włocławek Etap I od km 0+661 do km 29+079 dł. 28,418 km Etap II od km 29+136 do km 41+413 dł.12,277 km oraz km 42+052 do km 54+512 dł. 12,460 km długość łączna odcinków przebudowywanych 62,680 km

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
szacunkowa wartość: powyżej 20 000 000 euro
termin składania ofert: 22 września 2008
wynik postępowania: umowa zawarta dnia 17.02.2009r z konsorcjum: lider konsorcjum: DROGI i MOSTY H.Boczek ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław, członek konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Kobylarni, ALSTAL - DROGI - z siedzibą w Jacewie  
Ogłoszenie (93kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (13 sierpnia 2008, 09:06:56)

Ostatnia zmiana: Anna Kominiak (19 lutego 2009, 08:15:45)
Zmieniono: zawarcie umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11013