zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem masy mineralno-asfaltowej (bitumicznej) na zimno, w workach 25kg lub 30 kg o frakcji uziarniania od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla 6 Rejonów Dróg Wojewódzkich w 2014 r.

zamawiający: ZDW Bydgoszcz Rejon Dróg Wojewódzkich we Włoclawku ul. Chopina 1 , 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.12.2014
szacunkowa wartość: poniżej 207 000 €uro
termin składania ofert: 10 listopada 2014
wynik postępowania: W dniu 19.11.2014 r udzielono zamówienia firmie : Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne KAREX ul. Piwonicka 12,62-600 Kalisz z /s Ociąż ul. Torowa 16 ,63-460 Nowe Skalmieszyce.Wartość umowy /brutto/ 129 519,00 zł 
Modyfikacje treści SIWZmetryczka


Opublikował: Teresa Krzeszewska (31 października 2014, 09:49:45)

Ostatnia zmiana: Teresa Krzeszewska (26 listopada 2014, 11:06:47)
Zmieniono: podpisanie umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3826