zamówienie na:

Naprawa chodnika i wymiana korytek ściekowych na drogach wojewódzkich nr 239 w km 18+576÷18+592, nr 240 w km 60+023÷60+605 oraz nr 244 w km 27+243÷30+018

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie ul. Pałacowa 15 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.14.2014
szacunkowa wartość: poniżej 5186000euro
termin składania ofert: 27 października 2014
przyczyna unieważnienia: Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie informuję o unieważnieniu powyższego zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami). Uzasadnienie: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Ogłoszenie o zamówieniu (20kB) html
Przebieg przetargu (147kB) jpg

metryczka


Opublikował: Marta Pokacka (10 października 2014, 10:56:17)

Ostatnia zmiana: Marta Pokacka (12 listopada 2014, 07:05:04)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3114