zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2014 roku z podziałem na 2 części.

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-6/B/2014
szacunkowa wartość: poniżej - 5 186 000 euro
termin składania ofert: 22 października 2014
wynik postępowania: W dniu 12-11-2014 podpisano umowę na część nr 1 z firmą : Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A. ;ul. Wapienna 10; 87-100 Toruń, kwota umowy wynosi - 152 274,00 zł/brutto, oraz na część nr - 2 w dn. 12-1-2014 podpisano umowę z fimą :Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8 ; 87-600 Lipno, kwota umowy wynosi - 117 588,00 zł/brutto. 
Ogłoszenie na str. UZP (135kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (97kB) pdf

metryczka


Opublikował: Andrzej Kostrzewski (7 października 2014, 12:13:18)

Ostatnia zmiana: Andrzej Kostrzewski (17 listopada 2014, 08:09:25)
Zmieniono: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3824