zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Wtelno, gmina Koronowo polegająca na budowie: Cześć nr 1 – zatoki autobusowej w km 16+290 Część nr 2 – zatoki autobusowej w km 16+350

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.53.2014
szacunkowa wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 15 października 2014
wynik postępowania: W dniu 23.10.2014r. została zawarta umowa nr ZDW.N4.361.53.2014 z Wykonawcą: Bydgoskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Glinki 148, 85-861 Bydgoszcz, na wykonanie zamówienia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Wtelno, gmina Koronowo polegająca na budowie zatoki autobusowej w km 16+350 - Część nr 2. Wartość umowy wynosi 228 005,10 zł brutto. W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Wtelno, gmina Koronowo polegająca na budowie: Cześć nr 1 – zatoki autobusowej w km 16+290, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu - art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  
Ogłoszenie (67kB) plik

Zestawienie ofert (102kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (30 września 2014, 11:23:37)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (24 października 2014, 07:16:36)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3756