zamówienie na:

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Cegielnianej w m. Tuchola – droga wojewódzka nr 240 w km 24+277

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.51.2014
szacunkowa wartość: poniżej 5 186 000 €
termin składania ofert: 13 października 2014
wynik postępowania: W dniu 22 października 2014r. zawarta została umowa z firmą Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek , ul . Zbrachlińska 61, 85-659 bydgoszcz za cenę 96 111,14 zł brutto 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowaniawybór oferty najkorzystniejszej (334kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Walenczykowska (26 września 2014, 12:31:18)

Ostatnia zmiana: Stanisław Ciaciuch (28 października 2014, 10:38:46)
Zmieniono: zawarcie umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4358