zamówienie na:

Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich: Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Rogoźno odcinek Wiele – Mrocza od km 49+600 do km 55+610” Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Świecie odcinek Gródek – Krąplewice od km 19+750 do km 22+198”

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.41.2014
szacunkowa wartość: poniżej 5 186 000 Euro
termin składania ofert: 25 września 2014
wynik postępowania: w dniu 16.10.2014r. została zawarta umowa na część 1 i2 z firmą:Skanska S.A. Ul. Gen. J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Wartoscu,ów brutto: część nr 1 - 8 990 878,18 zł; część 2 - 2 797 839,59 zł