zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2014 r- dotyczy części nr 2

zamawiający: ZDW Bydgoszcz Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku ul. Chopina1
tryb zamówienia: Z wolnej ręki art.67 ust.1 pkt 6
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.8.2014
szacunkowa wartość: poniżej 5 186 000€uro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2014
przyczyna unieważnienia: ZDW w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku informuje o unieważnieniu powyższego zamówienia na mocy art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp( tekst jedn.Dz.U z 2013 r poz.907 z późniejszymi zmianami) Uzasadnienie: Zaoferowana cena w ofercie przewyższa kwotę , którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.20% zamówienia podstawowego. 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (119kB) pdf

Negocjacje (62kB) pdf

metryczka


Opublikował: Teresa Krzeszewska (31 lipca 2014, 12:53:12)

Ostatnia zmiana: Teresa Krzeszewska (22 sierpnia 2014, 08:55:11)
Zmieniono: uniewaznienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3007