zamówienie na:

Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz dostawa części zamiennych w 2014 roku - Usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądów sprzętu biorącego udział w Zimowym Utrzymaniu Dróg

zamawiający: ZDW Bydgoszcz - RDW Żołędowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.12.2014
szacunkowa wartość: poniżej 207.000,00 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2014
przyczyna unieważnienia: Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w dniu 15.07.2014r. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), ponieważ w postępowaniu przetargowym na usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądów sprzętu biorącego udział w Zimowym Utrzymaniu Dróg nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu oraz nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.  
Ogłoszenie o zamówieniu (137kB) pdf

metryczka


Opublikował: Izabela Szukiel (7 lipca 2014, 14:44:11)

Ostatnia zmiana: Izabela Szukiel (15 lipca 2014, 11:33:56)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3458