zamówienie na:

Aktualizację dokumentacji projektowej na: Część nr 1 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin” Część nr 2 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo – Kowal m. Izbica Kujawska ul. Warszawska od km 17+174 do km 17+724”

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.21.2014
szacunkowa wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 26 maja 2014
przyczyna unieważnienia: w dniu 28 maja postępowanie zostało unieważnione 
Ogłoszenie (48kB) plik

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (16 maja 2014, 09:37:53)

Ostatnia zmiana: Stanisław Ciaciuch (28 maja 2014, 10:36:40)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3524