Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

Montaż barier drogowych stalowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych żelbetowych dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2013 r.
rejestr zmian informacji

Wybór nowej oferty
Data: 2013-12-10 07:44:17
Autor: Andrzej Kostrzewski
Informacje o wyborze oferty
Data: 2013-12-04 11:11:26
Autor: Andrzej Kostrzewski
Treść zapytań do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego
Data: 2013-11-20 07:59:57
Autor: Andrzej Kostrzewski
SST Remont barier stalowych ochronnych
Data: 2013-11-18 12:28:11
Autor: Andrzej Kostrzewski
SST Bariery ochronne stalowe
Data: 2013-11-18 12:25:09
Autor: Andrzej Kostrzewski
Specyfikacja Istotnych Warunków
Data: 2013-11-18 12:22:47
Autor: Andrzej Kostrzewski
Ogłoszenie na str. UZP
Data: 2013-11-18 12:20:02
Autor: Andrzej Kostrzewski
Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

powrót do informacji »