Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

Budowa jednej zatoki autobusowej w miejscowości Wieszki droga wojewódzka nr 246 km 3+940 ÷ 4+048 i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Studzienki droga wojewódzka nr 241 km 78+547 ÷ 78+777
rejestr zmian informacji

Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data: 2012-11-29 12:56:08
Autor: Ireneusz Klofczynski
Dodanie informacji o wyborze
Data: 2012-11-14 13:57:47
Autor: Ireneusz Klofczynski
Dodanie - ogólna char. obiektu
Data: 2012-10-30 09:46:38
Autor: Ireneusz Klofczynski
Dodanie sst dalsze
Data: 2012-10-30 09:35:39
Autor: Ireneusz Klofczynski
Dodanie sst
Data: 2012-10-30 09:28:00
Autor: Ireneusz Klofczynski
Dodawanie planów
Data: 2012-10-30 08:34:07
Autor: Ireneusz Klofczynski
Dodanie SIWZ
Data: 2012-10-30 08:09:02
Autor: Ireneusz Klofczynski
Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

powrót do informacji »