Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Usługi badań jakości ścieków wód opadowych poprzez określenie wartości wskaźników zanieczyszczeń w zakresie zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin w 2021 r.
rejestr zmian informacji

Dodanie informacji o ponownym wyborze
Data: 2021-04-23 07:28:47
Autor: Rafał Pilśniak
Dodanie informacji o wyborze oferty
Data: 2021-04-08 14:41:12
Autor: Rafał Pilśniak
Dodanie informacji o złożonych ofertach
Data: 2021-03-26 13:53:33
Autor: Rafał Pilśniak
Dodanie odpowiedzi na zapytania
Data: 2021-03-25 14:36:29
Autor: Rafał Pilśniak
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »