Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Usługi badań jakości ścieków wód opadowych poprzez określenie wartości wskaźników zanieczyszczeń w zakresie zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin w 2020 r.
rejestr zmian informacji

Dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2020-04-10 12:03:15
Autor: Rafał Pilśniak
Dodanie informacji o złożonych ofertach
Data: 2020-03-30 11:41:07
Autor: Rafał Pilśniak
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »