Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Opracowanie KIP wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub stanowiska właściwego organu o braku konieczności jej uzyskania dla: Przebudowy DW 543 polegająca na odnowie nawierzchni od km 37+950 do km 57+430
rejestr zmian informacji

Wybór
Data: 2020-03-10 09:57:52
Autor: Alicja Miklasz
Odpowiedzi na pytania z dnia 26.02.2020
Data: 2020-02-26 08:09:32
Autor: Alicja Miklasz
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »