Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Wykonanie projektu budowlanego zamiennego dotyczącego prawidłowego posadowienia przepustu w km 11+825 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite-Zbójno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i opinią hydrologiczną
rejestr zmian informacji

unieważnienie
Data: 2019-08-08 07:53:45
Autor: Agata Walenczykowska
otwarcie
Data: 2019-08-07 10:15:19
Autor: Agata Walenczykowska
dok.
Data: 2019-07-30 12:48:08
Autor: Agata Walenczykowska
siwz
Data: 2019-07-30 12:46:52
Autor: Agata Walenczykowska
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »