Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Naprawa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo – Szyszłowo w m. Gębice
rejestr zmian informacji

Udzielono zamówienia
Data: 2016-11-24 11:10:13
Autor: Łukasz Głodek
Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2016-11-16 14:55:28
Autor: Łukasz Głodek
dodano zestawienie ofert
Data: 2016-11-10 11:26:42
Autor: Łukasz Głodek
Dodano siwz i sst
Data: 2016-10-26 12:17:55
Autor: Łukasz Głodek
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »