Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

Dostawa słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2015 r.
rejestr zmian informacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data: 2015-12-08 08:34:47
Autor: Andrzej Kostrzewski
Informacje o wyborze
Data: 2015-11-19 09:34:06
Autor: Andrzej Kostrzewski
Treść zapytań do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego
Data: 2015-11-10 13:15:31
Autor: Andrzej Kostrzewski
Szczegółowe specyfikacje techniczne
Data: 2015-11-09 13:35:00
Autor: Andrzej Kostrzewski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2015-11-09 13:31:51
Autor: Andrzej Kostrzewski
Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

powrót do informacji »