Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Dostawa wraz z rozładunkiem masy mineralno-asfaltowej (bitumicznej) na zimno, w workach 25kg lub 30 kg o frakcji uziarniania od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla 6 Rejonów Dróg Wojewódzkich w 2014 r.
rejestr zmian informacji

podpisanie umowy
Data: 2014-11-26 11:06:47
Autor: Teresa Krzeszewska
Wybór oferty najkorzystniejszej
Data: 2014-11-14 07:29:45
Autor: Teresa Krzeszewska
Dod. SIWZ
Data: 2014-10-31 09:52:00
Autor: Teresa Krzeszewska
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »