Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 10 (z 10)

Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica – Sierpc w km 0+251 w m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591
rejestr zmian informacji

Udzielenie zamówienia
Data: 2014-09-05 13:19:35
Autor: Alicja Miklasz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2014-08-19 13:57:17
Autor: Alicja Miklasz
Zestawienie ofert
Data: 2014-07-28 11:27:25
Autor: Alicja Miklasz
dodanie dokumentacji bez pliku pdf ZZK
Data: 2014-07-24 12:41:40
Autor: Alicja Miklasz
Zmiana terminu składania ofert
Data: 2014-07-22 13:24:40
Autor: Alicja Miklasz
usuń
Data: 2014-07-18 14:26:50
Autor: Alicja Miklasz
załączniki
Data: 2014-07-18 14:22:25
Autor: Alicja Miklasz
odpowiedzi na pytania
Data: 2014-07-18 14:19:41
Autor: Alicja Miklasz
dokumentacja projektowa
Data: 2014-07-08 11:32:41
Autor: Alicja Miklasz
SIWZ
Data: 2014-07-07 13:50:38
Autor: Alicja Miklasz
Zmiany o pozycjach 1 - 10 (z 10)

powrót do informacji »