2018

2018

Wykonanie zabruków w obrębie skrzyżowania dr nr 253 Łabiszyn – Murczyn z dr nr 251 Kaliska – Inowrocław w m. Murczyn - unieważnione

W niniejszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie. [...]

Usługa kserowania, skanowania , bindowania na potrzeby ZDW w Bydgoszczy w 2018r

ogłoszenie formularz umowa formularz kosztorys umowa wybór oferty [...]

metryczka