Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Unieważnione  >  2018

Zamówienia publiczne unieważnione z 2018 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

Montaż i demontaż uszkodzonych barier drogowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW. RDW1.12.361.18.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 11 października 2018
przyczyna unieważnienia: Unieważniono postępowanie 

zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w sezonie zimowym 2018/2019

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.1.12.361.16.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 24 września 2018
przyczyna unieważnienia: Unieważniono postępowanie 

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku od ok. km 3+931,00 do km 4+749,39. Etap I od km 3+931,00 do km 4+281,00

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.26.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2018
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: W dniu składania ofert nie wpłynęła żadna ofert. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 PZP, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku od ok. km 3+931,00 do km 4+749,39. Etap I od km 3+931,00 do km 4+281,00

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.26.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2018
przyczyna unieważnienia: xxx 

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin-Lipno w m. Rypin ul. Lipnowska od km 0+004 do km 0+090, dł. 0,086 km wraz z budową sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z drogą nr 534

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.29.2018r.
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 20 września 2018
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Do dnia składania ofert tj. 20.09.2018r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi woj. nr 566 od km 0+000 do km 0+300 w m. Czernikowo, dł. 0,300 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.27.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 17 września 2018
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: W dniu składania ofert nie wpłynęła żadna ofert. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 PZP, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi woj. nr 566 od km 0+000 do km 0+300 w m. Czernikowo, dł. 0,300 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.27.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 17 września 2018
przyczyna unieważnienia: podwójne ogłoszenie 

zamówienie na:

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie w km 12+597 z drogą powiatową nr 1003C Rytel - Piastoszyn.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.28.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 17 września 2018
przyczyna unieważnienia: W dniu 18.09.2018r. Zamawiający unieważnił postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną tj. 4 984 110,68 zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia tj. 2 899 352,63 zł brutto. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…).  

zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.11.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 4 września 2018
przyczyna unieważnienia: W dniu 10.09.2018 r. zamawiający unieważnił niniejsze postępowania. Uzasadnienie faktyczne - w wyżej wskazanym postępowaniu do terminu składania ofert tj. 4 września 2018 r. do godz. 8:45 nie wpłynęła żadna oferta. Uzasadnienie prawne - zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).  

zamówienie na:

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie w km 12+597 z drogą powiatową nr 1003C Rytel - Piastoszyn.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.21.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2018
przyczyna unieważnienia: W dniu 22.08.2018r. Zamawiający unieważnił postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: Do dnia składania ofert tj. 22.08.2018r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi oczyszczania i sprzątania nieczystości w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Włocławek w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.5.12c.361.16.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2018
przyczyna unieważnienia: Dnia 21.08.2018r. unieważniono postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: Do dnia składania ofert tj. 21.08.2018r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi woj. nr 566 od km 0+000 do km 0+300 w m. Czernikowo, dł. 0,300 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.25.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2018
przyczyna unieważnienia: W dniu 22.08.2018r. Zamawiający unieważnił postępowanie: Uzasadnienie faktyczne: W dniu składania ofert nie wpłynęła żadna ofert. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 PZP, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy skrzyżowania drogi woj. nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.19.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2018
przyczyna unieważnienia: Dnia 28.09.2018r. Zamawiający unieważnia postępowanie na powyższe zadanie. Uzasadnienie: • faktyczne – wartość oferty z najniższą ceną, złożonej na powyższe postępowanie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty: 124 230,00 zł brutto. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację postępowania: 50 000,00 zł brutto. • prawne – art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin-Lipno w m. Rypin ul. Lipnowska od km 0+004 do km 0+090, dł. 0,086 km wraz z budową sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z drogą nr 534

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.24.2018r.
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 17 sierpnia 2018
przyczyna unieważnienia: Dnia 20.08.2018r. unieważniono postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: Do dnia składania ofert tj. 17.08.2018r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.  

zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW. RDW 1.12.361.15.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2018
przyczyna unieważnienia: W dniu 13.08.2018r. unieważniono postępowanie  

zamówienie na:

Naprawa, przedłużenie oraz oczyszczenie przepustów, odmulenie i umocnienie rowów w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku w 2018r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.5.12c.361.17.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 27 lipca 2018
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 „Ustawy Pzp” Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm) zwana dalej „ustawą Pzp” zawiadamiamy, w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, że w powyższym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.07.2018r. do godz. 9:45 nie wpłynęła żadna oferta.  

zamówienie na:

Dostawa części zamiennych do osprzętu pojazdu Unimog będącego w posiadaniu RDW Włocławek w latach 2018 - 2019r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.15.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 24 lipca 2018
przyczyna unieważnienia: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.) informuje, ze w powyższym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.07.2018r. do godz. 09:45 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 „Ustawy Pzp”  

zamówienie na:

Usługa zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 z podziałem na 2 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.11.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2018
przyczyna unieważnienia: Dla części 1: Wartość oferty złożonej na powyższe postępowanie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty: 1 067 781,45 zł brutto, kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 778 385,82zł brutto zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp zamawiający unieważnił postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dla części 2: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp zamawiający unieważnił postępowanie ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

Sprzątanie nieczystości stałych znajdujących się w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.9.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2018
przyczyna unieważnienia: Część zamówienia nr 1 - Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: w wyżej wskazanym postępowaniu na część zamówienia nr 1 do terminu składania ofert (tj. 16.07.2018 do godz. 8:45) wypłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej złożonej oferty (tj. 229 308,65 zł brutto) przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wskazanej części zamówienia (tj. 125 691,47 zł brutto). Zamawiający nie może również zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Część zamówienia nr 2 - Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: w wyżej wskazanym postępowaniu na część zamówienia nr 2 do terminu składania ofert (tj. 16.07.2018 do godz. 8:45) wypłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej złożonej oferty (tj. 211 331,71 zł brutto) przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wskazanej części zamówienia (tj. 107 556,44 zł brutto). Zamawiający nie może również zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności RDW Włocławek w 2018r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.5.12c.361.13.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2018
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 „Ustawy Pzp” - w powyższym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.07.2018r. do godź. 9:45 nie wpłynęła żadna oferta.  

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij