zamówienie na:

Wykonanie usługi audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013: CZĘŚĆ I Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 241 w związku z realizacją inwestycji pn.” Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Orla w km 42+739 w m. Więcbork” CZĘŚĆ II Drogowa Inicjatywa Samorządowa

zamawiający: Zarzad Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZDW.N4.362.21.2013/zw
szacunkowa wartość: ponizej 14 000 €
termin składania ofert: 28 sierpnia 2013
wynik postępowania: w dniu 06.09.2013r. zawarta została umowa na wykonanie obu części z Konsorcjum Osób Fizycznych: Aneta Krawczyk, Chylice, ul. Starochylicka 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Grażyna Rajchert, ul. Miedziana 12/44, 00-814 Warszawa Cena oferty dla części nr 1: 2 400 zł brutto; dla części nr 2: 3 000 zł brutto 
zaproszenie do skladania ofert (138kB) pdf

załączniki (86kB) word

metryczka


Opublikował: Agata Walenczykowska (23 sierpnia 2013, 09:43:51)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (9 września 2013, 07:41:52)
Zmieniono: umowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3224