zamówienie na:

Budowa i rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na trasie Sulnowo - Sulnówko i rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239 i drogą powiatową nr 1249 C w Sulnowie – etap I - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 239 od km 31+402 do km 31+597 (RONDO)

zamawiający: ZDW w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.14.2013
szacunkowa wartość: poniżej 5 000 000 €
termin składania ofert: 5 lipca 2013
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego – na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze z późniejszymi zmianami). Gmina Świecie wycofała się z przyczyn ekonomicznych ze współpracy i współdziałania w realizacji zamówienia.  
ogłoszenie (20kB) html

metryczka


Opublikował: Agata Walenczykowska (20 czerwca 2013, 15:38:05)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (25 czerwca 2013, 13:37:49)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3209