zamówienie na:

Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej polegająca na zabudowie rowu przydrożnego DW 569 ul. Toruńska Golub-Dobrzyń od km 0+821 do km 0+896, dł. 0,075km, str. lewa

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.14.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 21.05.2019 r. Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 
Ogłoszenie o zamówieniu (200kB) html

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (115kB) pdf
Unieważnienie postępowania (220kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (3 kwietnia 2019, 11:11:08)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (21 maja 2019, 12:16:55)
Zmieniono: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1888