zamówienie na:

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława w miejscowości Rypin od km 0+630 do km 1+210, długość 0,580 km

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.71.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 €
termin składania ofert: 26 października 2016
wynik postępowania: Dnia 08.11.2016r. zawarto umowę z: Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600, Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie; na wykonanie powyższego zadania na kwotę 752.771,33 zł brutto i zobowiązaniem się Wykonawcy do udzielenia 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  
Ogłoszenie o zamówieniu (57kB) html
Modyfikacja SIWZ (1) (74kB) pdf
Formularz ofert - zał. 1 do SIWZ - ZAMIENNY (157kB) word
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (31kB) html

metryczka


Opublikował: Sylwia Pietrzak (11 października 2016, 12:48:31)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (18 listopada 2016, 07:17:47)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1812