zamówienie na:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo – Mochle, gmina Sicienko, województwo kujawsko - pomorskie”.

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.60.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 €
termin składania ofert: 19 października 2016
wynik postępowania: Dnia 08.11.2016r. zawarto umowę z: Marbruk Sp. z o.o., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy; na wykonanie powyższego zadania na kwotę 985.551,89 zł brutto i zobowiązaniem się Wykonawcy do udzielenia 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  
Ogłoszenie o zamówieniu (56kB) html
Modyfikacja SIWZ (422kB) pdf
Modyfikacja SIWZ 2 (91kB) pdf
Modyfikacja SIWZ 3 (75kB) pdf
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy zamienny (dot. modyf. 3) (164kB) word
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (31kB) html

metryczka


Opublikował: Sylwia Pietrzak (4 października 2016, 13:44:40)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (10 listopada 2016, 08:00:15)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2422