zamówienie na:

Ochrona w budynku przy ul. Dworcowej 80 w Bydgoszczy od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r.

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o PZP
nr sprawy: ZDW.N4.361.58.2016
szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2016
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – cena najkorzystniejsza oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne (479kB) word
Zestawienie otrzymanych ofert (111kB) pdf
Unieważnienie postępowania (59kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sylwia Pietrzak (26 września 2016, 12:00:44)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (4 października 2016, 14:03:41)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1978