zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.53.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 4 października 2016
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)SIWZ (526kB) word

Kosztorys ofertowy-załącznik nr 2 (315kB) pdf

Dokumentacja projektowa

metryczka


Opublikował: Alicja Miklasz (19 września 2016, 12:06:14)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (4 października 2016, 12:43:32)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2117