zamówienie na:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656”

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.43.2014
szacunkowa wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 22 października 2014
przyczyna unieważnienia: W dniu 30 października 2014 r unieważniono postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp  
Ogłoszenie o zamówieniu (176kB) pdf

przebieg przetargu (517kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alicja Miklasz (16 września 2014, 10:52:22)

Ostatnia zmiana: Stanisław Ciaciuch (30 października 2014, 13:41:04)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6012