Wyniki naborów

ZDW.N1.111.15.2019 na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.15.2019 z dnia 1 października 2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w [...]

ZDW.N1.111.14.2019 na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.14.2019 z dnia 27.09.2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.12.2019 na stanowisko inspektora ds. weryfikacji dokumentacji projektowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.12.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. na stanowisko inspektora ds. weryfikacji dokumentacji [...]

ZDW.N1.111.10.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.10.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.4.2019 z dnia 30 maja 2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.4.2019 z dnia 30 maja 2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.11.2019 na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydział Dróg

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.11.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.9.2019 na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydział Dróg

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.9.2019 z dnia 1 lipca 2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.5.2019 z dnia 30.05.2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.5.2019 z dnia 30.05.2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.6.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. na stanowisko specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydział Inwestycji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.6.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. na stanowisko specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.8.2019 z dnia 03.06.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.8.2019 z dnia 03.06.2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.7.2019 z dnia 03.06.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.7.2019 z dnia 03.06.2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.2.2019 Od referenta do specjalisty w Sekcji utrzymania dróg i mostów w Rejonie Dróg Wojewódzkich we Włocławku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.2.2019 z dnia 18.04.2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.3.2019 od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

Bydgoszcz, 24.05.2019 r.   INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.3.2019 z dnia 10.05.2019 r. na stanowisko od referenta do [...]

ZDW.N1.111.1.2019 na stanowisko od referenta do specjalisty

Bydgoszcz, 11.03.2019 r.   INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.1.2018 z dnia 23 stycznia 2019 r. na stanowisko od [...]

ZDW.N1.111.10.2018 referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Wydział Dróg

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.10.2018 z dnia 04 grudnia 2018 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie [...]

ZDW.N1.111.9.2018 - od referenta do specjalisty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.9.2018 z dnia 04 grudnia 2018 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie [...]

ZDW.N1.111.8.2018 - stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.8.2018 z dnia 08 listopada 2018 r. na stanowisko Inspektora Nadzoru [...]

ZDW.N1.111.7.2018 na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.7.2018 z dnia 12 październik 2018 r. na stanowisko Inspektora Nadzoru [...]

ZDW.N1.111.5.2018 - na stanowisko od referenta do specjalisty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.5.2018 z dnia 3 lipca 2018 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.6.2018 - na stanowisko od referenta do specjalisty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.6.2018 z dnia 4 lipca 2018 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.4.2018 - na stanowisko od referenta do specjalisty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.4.2018 z dnia 9 maja 2018 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.3.2018 - na stanowisko od referenta do specjalisty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.3.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie [...]

ZDW.N1.110.02.2018 - na stanowisko od referenta do specjalisty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia  nr ZDW.N1.110.02.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale [...]

ZDW.N1.110.1.2018 - na stanowisko od referenta do specjalisty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.1.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie [...]

ZDW.N1.110.20.2017 - od referenta do specjalisty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia  nr ZDW.N1.110.20.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale [...]

ZDW.N1.110.18.2017 - od referenta do specjalisty w Sekcji utrzymania dróg i mostów w Rejonie Dróg Wojewódzkich we Włocławku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.18.2017 z dnia 8 listopada 2017 r. Na stanowisko od referenta do specjalisty w Sekcji [...]

ZDW.N1.110.17.2017 - na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Żołędowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia  nr ZDW.N1.110.17.2017 z dnia 2 listopada 2017 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie [...]

ZDW.N1.110.16.2017 - na stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Inwestycji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.16.2017 z dnia 11 październik 2017 r. na stanowisko od referenta do starszego specjalisty [...]

ZDW.N1.110.14.2017 - Stanowisko Kierownika sekcji utrzymania dróg i mostów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.14.2017 z dnia 28 września 2017 r. Stanowisko Kierownika sekcji utrzymania dróg i mostów  [...]

ZDW.N1.110.13.2017 - na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Żołędowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia  nr ZDW.N1.110.13.2017 z dnia 18 września 2017 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie [...]

ZDW.N1.110.12.2017 - Stanowisko Kierownika sekcji utrzymania dróg i mostów w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.12.2017 z dnia 5 września 2017 r. Stanowisko Kierownika sekcji utrzymania dróg i mostów  [...]

ZDW.N1.110.11.2017 - na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Żołędowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia  nr ZDW.N1.110.11.2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie [...]

ZDW.N1.110.10.2017 - Stanowisko Kierownika sekcji utrzymania dróg i mostów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.10.2017  z dnia 7 sierpnia 2017 r. Stanowisko Kierownika sekcji utrzymania dróg i [...]

ZDW.N1.110.9.2017 - Stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Inwestycji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.9.2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. Stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie [...]

ZDW.N1.110.7.2017 - Od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Inwestycji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia  nr ZDW.N1.110.7.2017 z dnia 7 lipca 2017 r. na stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w [...]

ZDW.N1.110.8.2017 - Od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Żołędowo

INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia  nr ZDW.N1.110.8.2017 z dnia 7 lipca 2017 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg [...]

ZDW.N1.110.6.2017 - Kierownik Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów - Toruń

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.6.2017  z dnia 29 czerwca 2017 r. Kierownik Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w [...]

ZDW.N1.110.4.2017 - Majster –drogomistrz w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rejonie Dróg Wojewódzkich w Żołędowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.4.2017  z dnia 25 maja 2017 r. Stanowisko Majstra- drogomistrza w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.110.5.201 - Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Inwestycji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.5.2017  z dnia 12 czerwca 2017 r. Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego [...]

ZDW.N1.110.3.2017 - Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.3.2017  z dnia 8 maja 2017 r. Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego w Zarządzie [...]

ZDW.N1.110.2.2017 Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. dokumentacji projektowej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.2.2017  z dnia 25 lutego 2017 r. Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. [...]

ZDW.N1.110.1.2011 - Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-0810 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.1.2011 z dnia 04 stycznia 2017 r. Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego w Zarządzie [...]

Stanowisko Referent w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie (2)

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.14.2016 z dnia 03 pażdziernika 2016r. Stanowisko Referent w Zarządzie Dróg [...]

Stanowisko Referent w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.13.2016 z dnia 29 sierpień 2016r. Stanowisko Referent w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w [...]

Stanowisko Referent do Specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydział Administracji i Zaplecza Technicznego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.15.2016 z dnia 28 września 2016r. Stanowisko Referent do Specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

Stanowisko Referent do Specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Wydział Zamówień Publicznych

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.12.2016 z dnia 25 sierpień 2016r. Stanowisko Referent do Specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego, Zespół ds. Mostów

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.11.2016 z dnia 9 września 2016r. Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego w Zarządzie [...]

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.10.2016 z dnia 18 lipca 2016r. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Zarządzie Dróg [...]

Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Zespół ds. Mostów

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.9.2016 z dnia 17 czerwca 2016r. Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego w Zarządzie [...]

Naczelnik Wydziału w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Wydział Geodezji i Nieruchomości

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.6.2016 z dnia 02 maja 2016r. Naczelnik Wydziału w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w [...]

Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Zespół ds. Mostów

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.7.2016 z dnia 02 maja 2016r. Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg [...]

Starszy Specjalista w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Wydział Inwestycji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.8.2016 z dnia 04 maja 2016r. Starszy Specjalista w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w [...]

Referent w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.4.2016 z dnia 18 kwietnia 2016r. Stanowisko Referent w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w [...]

Stanowisko Główny Specjalista w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Wydział Inwestycji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.5.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. Stanowisko Główny Specjalista w Zarządzie Dróg [...]

Stanowisko Specjalista/Starszy Specjalista w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Wydział Geodezji i Nieruchomości

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.3.2016 z dnia 22 marca 2016r. Stanowisko Specjalista/Starszy Specjalista w Zarządzie Dróg [...]

Stanowisko Referent w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.2.2016 z dnia 09 luty 2016r. Stanowisko Referent w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w [...]

Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.1.2016 z dnia 05 stycznia 2016r. Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego w Zarządzie [...]

Stanowisko Referent do Specjalista w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Wydział Finansowo - Ekonomiczny

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.13.2015 z dnia 19 grudnia 2015r. Stanowisko Referent do Specjalista w Zarządzie Dróg [...]

Stanowisko Referent do Specjalista w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.10.2015 z dnia 19 listopada 2015r. Stanowisko Referent do Specjalista w Zarządzie Dróg [...]

Stanowisko Referent do Specjalista w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

INFORMACJA O WYNIKU NABORU     Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.12.2015 z dnia 09 grudnia 2015r. Stanowisko Referent do Specjalista w Zarządzie [...]

Stanowisko Referent do Specjalista w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.10.2015 z dnia 19 listopada 2015r. Stanowisko Referent do Specjalista w Zarządzie Dróg [...]

Stanowisko od Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Informacje o wyniku naboruZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy/ZDW.N1.110.9.2015/Stanowisko od Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.Informujemy, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko [...]

Stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie.

Informacje o wyniku naboruZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy/ZDW.N1.110.7.2015/Stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie.Informujemy, że w wyniku [...]

Stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu.

Informacje o wyniku naboruZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy/ZDW.N1.110.7.2015/Stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu.   Informujemy, że w [...]

Stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (2)

Informacje o wyniku naboruZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy/ZDW.N1.110.6.2015/Stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w BydgoszczyInformuję, iż odstąpiono od wskazania kandydata na stanowisko [...]

Stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Informacje o wyniku naboruZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy/ZDW.N1.110.5.2015/Stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w BydgoszczyInformuję, iż odstąpiono od wskazania kandydata na stanowisko [...]

Stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku.

Informacje o wyniku naboruZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy/ZDW.N1.110.4.2015/Stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku.Informujemy, że w wyniku [...]

Stanowisko od referenta do starszego specjalisty w ZDW w Bydgoszczy-Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku.

Informacje o wyniku naboruZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy/ZDW.N1.110.3.2015/Stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy-Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku.Informuję, iż odstąpiono [...]

Stanowisko od starszego referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy-Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie.

Informacje o wyniku naboruZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy/ZDW.N1.110.2.2015/Stanowisko od starszego referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy-Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie.Informujemy, że w [...]

Stanowisko od starszego referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy-Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie.

Informacje o wyniku naboruZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy/ZDW.N1.110.1.2015/Stanowisko od starszego referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy-Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie.Informujemy, że w wyniku [...]

Stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy-Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku.

Informacje o wyniku naboruZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy/ZDW.N1.110.5.2014/Stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy-Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku.Informuję, iż odstąpiono [...]

Stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy-Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

Informacje o wyniku naboruZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy/ZDW.N1.110.4.2014/Stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy-Rejon Dróg Wojewódzkich w InowrocławiuInformujemy, że w wyniku [...]

Od starszego inspektora do głównego specjalisty ds. BHP w ZDW w Bydgoszczy

Informacje o wyniku naboruZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy/ZDW.N1.110.3.2014/Stanowisko od starszego inspektora do głównego specjalisty ds. BHP w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.Informujemy, że w wyniku zakończonej procedury [...]

Od referenta do starszego specjalisty ds. Obronnych w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy -Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu

Informacje o wyniku naboruZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy/ZDW.N1.110.2.2014/  Stanowisko od referenta do starszego specjalisty ds. Obronnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy-Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu   [...]

Stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy-Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie.

Informacje o wyniku naboruZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy/ZDW.N1.110.1.2014/Stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy-Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie.Informujemy, że w wyniku zakończonej [...]

Stanowisko od referenta do specjalisty -0,5 etatu – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Informacje o wyniku naboruZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy/ZDW.N1.111.5.2013/Stanowisko od referenta do specjalisty w Wydziale Geodezji i Nieruchomości w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w BydgoszczyInformujemy, że w wyniku zakończonej [...]

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej -0,5 etatu – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Informacje o wyniku naboruZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy/ZDW.N1.111.4.2013/Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w BydgoszczyInformujemy, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisku ds. [...]

Majster - drogomistrz w Rejonie Dróg Wojewódzkich we Włocławku

Informujemy, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisku majstra – drogomistrza w Rejonie Dróg Wojewódzkich we Włocławku zatrudniony został Pan Robert Nowakowski, zam. we Włocławku.Uzasadnienie wyboru:  Pan Robert [...]

Referent do Specjalisty w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

Informujemy, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisku Referenta do Specjalisty w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu zatrudniony został Pan Andrzej Borowiak, zam. w Inowrocławiu.Uzasadnienie wyboru:  Pan Andrzej [...]

Referent do Specjalisty w ZDW w Bydgoszczy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisku Referenta do Specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  zatrudniona  została  Pani Dorota Drewicz, zam. w BydgoszczyUzasadnienie dokonanego [...]

Starszy Referent - RDW Żołędowo

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisku Starszego Referenta w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Żołędowie  zatrudniona  została  Pani Izabela Szukiel, zam. w Bydgoszczy.Uzasadnienie dokonanego naboru:Pani [...]

Starszy Referent - RDW Wąbrzeźno

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisku Starszego Referenta w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie  zatrudniona  została  Pani Anna Korcz, zam. w Wąbrzeźnie.Uzasadnienie dokonanego naboru:Pani [...]

Specjalista - Wydział Geodezji

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisku Specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  w Wydziale Geodezji i Nieruchomości zatrudniony  został  Pan Grzegorz Zieliński, zam. w [...]

Specjalista w RDW Żołędowo

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisku Specjalisty w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Żołędowie  zatrudniona  została  Pani Anna Szczepaniak, zam. w Bydgoszczy.Uzasadnienie dokonanego naboru:Pani Anna [...]

Specjalista w RDW Włocławek

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisku Specjalisty w Rejonie Dróg Wojewódzkich we Włocławku zatrudniony  został  Pan Mieczysław Rek, zam. we Włocławku.Uzasadnienie dokonanego naboru:Pan Mieczysław [...]

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Informacja o wynikach naboruZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy/ZDW.N1.110-1/12/Stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiegoInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisku Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie [...]

Referent do Specjalisty – Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Znak sprawy: ZDW N.110-4/2011Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta  w Zarządzie Dróg Wojewódzkich – Wydział Administracyjno-Gospodarczy  zatrudniona została Pani Paulina [...]

Referent do Specjalisty – Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

Znak sprawy: ZDW N.110-3/2011Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich – Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie zatrudniony został Pan Marek Maruszak  zam. Jeziora [...]

Referent do Specjalisty – Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie

Znak sprawy: ZDW N.110-2/2011Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta  w Zarządzie Dróg Wojewódzkich – Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie zatrudniony został Pan Michał Sulecki zam. Murowaniec, [...]

Stanowisko: referent do specjalisty - RDW Żołędowo

Znak sprawy: ZDW.N1.110-2/11Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru   na  stanowisko  referent do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich – Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie  nie został wybrany [...]

Specjalista – Wydział administracyjno - gospodarczy

Znak sprawy:  ZDW.N1.110-1/11Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru   na  stanowisku  specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich – Wydział administracyjno - gospodarczy  zatrudniona została [...]

Referent do st. specjalisty

Znak sprawy: ZDW.N1.110-4/10 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru   na  stanowisku starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich – Wydział inwestycji  zatrudniona została Pani  Anna [...]

Ssystent inspektora nadzoru

Znak sprawy: ZDW.N1.110-5/10 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru   na  stanowisku asystenta inspektora nadzoru w Zarządzie Dróg Wojewódzkich –Wydział inwestycjii   zatrudniony został Pan  [...]

Referent do st. specjalisty/ asystent inspektora nadzoru

Znak sprawy: ZDW.N1.110-3/10 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru   na  stanowisku referenta w Zarządzie Dróg Wojewódzkich – Wydział inwestycji w  zatrudniony został Pan  Mateusz  [...]

Kierownik nadzoru inwestorskiego - Wydział inwestycji

Znak sprawy: ZDW.N1.110-2/10 Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  ZDW.N1.110-2/10 z dnia 24 maja 2010 r. z terminem składania ofert do dnia 11 czerwca  2010 r.  nie wpłynęła żadna [...]

Kierownik nadzoru inwestorskiego- Wydział inwestycji

Znak sprawy: ZDW.N1.110-1-1/10 Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  ZDW.N1.110-1/10 z dnia 3 lutego 2010 r. z terminem składania ofert do dnia 15 lutego  2010 r.  nie wpłynęła żadna [...]

Główny Księgowy - ZDW Bydgoszcz

Znak sprawy: ZDW.N1.110-17/09 W związku z nieprzybyciem osoby zakwalifikowanej na rozmowę, informujemy, że  stanowisko Głównego Księgowego zostało powierzone w drodze awansu pracownikowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Pani [...]

Referent do specjalisty - RDW Żołędowo

Znak sprawy: ZDW.N1.110-15/09 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru   na  stanowisku starszego referenta w Zarządzie Dróg Wojewódzkich – Rejonie Dróg Wojewódzkich w Żołędowie   zatrudniony [...]

Referent do specjalisty - RDW Żołędowo

Znak sprawy: ZDW.N1.110-16/09 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru   na  stanowisku starszego referenta w Zarządzie Dróg Wojewódzkich – Rejonie Dróg Wojewódzkich w Żołędowie   zatrudniony [...]

Referent do starszego specjalisty - ZDW Bydgoszcz

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru   na  stanowisku starszego referenta w Zarządzie Dróg Wojewódzkich – Wydział dróg  zatrudniona została Pani Beata Szymańska   zam. [...]

Kierownik sekcji utrzymania dróg i mostów – Rejon Dróg Wojewódzkich

Informujemy, że nie został rozstrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta pracy. [...]

Kierownik sekcji utrzymania dróg i mostów – Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie

Informujemy, że nie został rozstrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta pracy. [...]

Kierownik sekcji utrzymania dróg i mostów – Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi

Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko urzędnicze / ZDW.N1.110-11/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. z terminem składania ofert do dnia 17 lipca 2009 r. / wpłynęła 1 oferta. Złożona oferta nie spełniła  [...]

Kierownik nadzoru inwestorskiego - Wydział inwestycji

Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko urzędnicze / ZDW.N1.110-10/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. z terminem składania ofert do dnia 17 lipca 2009 r. / wpłynęła 1 oferta. Złożona oferta nie spełniła  [...]

Specjalista - Wydział Zamówień Publicznych

Informujemy, że w  wyniku  zakończenia   procedury naboru na w/w stanowisku w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  w Bydgoszczy   –    zatrudniony  został  Pan  Marek  [...]

Referent do starszego specjalisty – umowa na zastępstwo

Znak sprawy: ZDW.N1.110-4/09 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru   na  stanowisku starszego referenta w Zarządzie Dróg Wojewódzkich – Wydział dróg  zatrudniona została Pani Beata [...]

Kierownik nadzoru inwestorskiego – Wydział Inwestycji

Znak sprawy: ZDW.N1.110-5/09 Informujemy, że nie został rozstrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta pracy. [...]

Majster - drogomistrz RDW Żołędowo

Znak sprawy: ZDW.N1.110-6/09 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru   na  stanowisku majstra - drogomistrza w Zarządzie Dróg Wojewódzkich - Rejonie Dróg Wojewódzkich w Żołędowie zatrudniony został Pan [...]

Referent do starszego specjalisty – pomocnik kierownika projektu

Znak sprawy: ZDW.N1.110-1/09 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru   na  stanowisku referenta – pomocnik kierownika projektu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich – Wydział inwestycji  zatrudniona została Pani [...]

Inspektor nadzoru inwestorskiego –Rejon Dróg Wojewódzkich

Znak sprawy: ZDW.N1.110-39/08 Stanowisko: Inspektor nadzoru inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie Informujemy, że nie został rozstrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ponieważ [...]

kierownik nadzoru inwestorskiego – Wydział Inwestycji

Znak sprawy: ZDW.N1.110-43/08 Informujemy, że nie został rozstrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta pracy. [...]

Referent do st. specjalisty - Wydział inwestycji

Informujemy, że w  wyniku  zakończenia   procedury naboru na  stanowisku st. referenta w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  w Bydgoszczy – Wydział Inwestycji  zatrudniony  został  Pan  Sławomir [...]

Specjalista - Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu

Informujemy, że w  wyniku  zakończenia   procedury naboru na  stanowisku specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  w Bydgoszczy – Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu   zatrudniony  został [...]

Referent do st. specjalisty - Wydział zaplecza

Informujemy, że w  wyniku  zakończenia   procedury naboru na  stanowisku st. referenta w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  w Bydgoszczy – Wydział Zaplecza  zatrudniony  został  Pan  Michał [...]

Inspektor nadzoru inwestorskiego –Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi

Znak sprawy: ZDW.N1.110-41/08 Informujemy, że nie został rozstrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta pracy. [...]

Inspektor nadzoru inwestorskiego – RDW w Żołędowie

Znak sprawy: ZDW.N1.110-40/08 Informujemy, że nie został rozstrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta pracy. [...]

Referent do st. specjalisty – pomocnik kierownika projektu Wydział Inwestycji

Znak sprawy: ZDW.N1.110-44/08 Stanowisko: Referent do st. specjalisty – pomocnik kierownika projektu Wydział Inwestycji  Informujemy, że nie został rozstrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, [...]

Referent do st. specjalisty - Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu

Informujemy, że w  wyniku  zakończenia   procedury naboru na  stanowisku specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  w Bydgoszczy – Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu   zatrudniona  [...]

Inspektor nadzoru inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich Wąbrzeźno

Znak sprawy: ZDW.N1.110-33/08 Informujemy, że nie został rozstrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta pracy. [...]

Inspektor nadzoru inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie.

Znak sprawy: ZDW.N1.110-36/08 Informujemy, że nie został rozstrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta pracy. [...]

Majster – drogomistrz – Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi

Znak sprawy: ZDW.N1.110-35/08 Informujemy, że nie został rozstrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta pracy. [...]

Inspektor nadzoru inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi

Znak sprawy: ZDW.N1.110-32/08 Informujemy, że nie został rozstrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta pracy. [...]

Inspektor nadzoru inwestorskiego - RDW Wąbrzeźno

Znak sprawy: ZDW.N1.110-30/08 Informujemy, że nie został rozstrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta pracy. [...]

Inspektor nadzoru inwestorskiego – RDW Tuchola

Znak sprawy: ZDW.N1.110-29/08 Informujemy, że nie został rozstrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta pracy. [...]

Referent do st. specjalisty – Wydział Planowania i Rozwoju Sieci Drog.

Znak sprawy: ZDW.N1.110-28/08 Nazwa i adres jednostki :Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczyul. Fordońska 6 Informujemy, że nie został rozstrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ponieważ nie [...]

Specjalista

Znak sprawy: ZDW.N1.110-26/08 Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru   na  stanowisku specjalisty  w Zarządzie Dróg Wojewódzkich - Rejonie Dróg Wojewódzkich we [...]

Inspektor do starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

Znak sprawy: ZDW.N1.110-25/08 Informujemy, że w  wyniku  zakończenia   procedury naboru na  stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  w [...]

Referent do starszego specjalisty

Znak sprawy: ZDW.N1-110-21/08 Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku Informujemy, że nie został roztrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Rejonie Dróg Wojewódzkich we Włocławku z uwagi na [...]

Referent do st. specjalisty. – Wydział Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej

Informujemy, że nie został rozstrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z uwagi na brak kandydatów. [...]

Referent do starszego specjalisty - RDW Włocławek

Informujemy, że nie został rozstrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Rejonie Dróg Wojewódzkich we Włocławku z uwagi na brak kandydatów spełniających wymagania w ogłoszeniu o naborze. [...]

Kierownik Sekcji ds. Umów, Nadzoru ora Utrzymania Dróg i Mostów

Informujemy, że w  wyniku  zakończenia   procedury naboru na w/w stanowisku w Zarządzie Dróg Wojewódzkich   –   Rejonie Dróg Wojewódzkich we Włocławku  zatrudniony  został  Pan  [...]

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Informujemy, że w  wyniku  zakończenia   procedury naboru na w/w stanowisku w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  w Bydgoszczy   –    zatrudniony  został  Pan  Stanisław [...]

Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej

Informujemy, że w  wyniku  zakończenia   procedury naboru na w/w stanowisku w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  w Bydgoszczy   –    zatrudniony  został  Pan  Ryszard Gilewski  [...]

Referent do st. specjalisty – Wydział Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej

Informujemy, iż nie został rozstrzygnięty nabór na w/w stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z uwagi na brak kandydatów. [...]

St. referent do st. specjalisty RDW Tuchola

Informujemy, że w  wyniku  zakończenia   procedury naboru na w/w stanowisku w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  w Bydgoszczy – Rejonie Dróg Wojewódzkich w Tucholi      zatrudniony  [...]

Referent do st. specjalisty - Wydział Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej

Informujemy, że w  wyniku  zakończenia   procedury naboru na w/w stanowisku w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  w Bydgoszczy   –    zatrudniony  został  Pan  Piotr  [...]

Referent do st. specjalisty - Wydział Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej

Informujemy, że w  wyniku  zakończenia   procedury naboru na w/w stanowisku w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  w Bydgoszczy   –    zatrudniona  została  Pani  Milena [...]

Referent do st. specjalisty - Wydział Dróg

Informujemy, że w  wyniku  zakończenia   procedury naboru na w/w stanowisku w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  w Bydgoszczy   –    zatrudniona  została  Pani  Dorota [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij