Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Otwarte  >  2018

Zamówienia publiczne otwarte z 2018 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 43) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

„Zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa i rozruch eksploatacyjny wraz z wyposażeniem ruchomym promu pasażersko-samochodowego boczno kołowego ” w ramach Projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.363.14.2017
szacunkowa wartość: POWYŻEJ 209 000 €
termin składania ofert: 3 stycznia 2018

zamówienie na:

Wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: „Opracowania dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na przebudowę/rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 do drogi wojewódzkiej nr 394 wraz z budową przyczółków promowych” w ramach Projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowe przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.363.01.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 12 lutego 2018

zamówienie na:

„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910 Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.363.18.2017
szacunkowa wartość: powyżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 13 lutego 2018

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.05.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 15 lutego 2018

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo – Sierakowo – Kowalewo Pomorskie – Golub Dobrzyń – Kikół od km 7+700 do km 17+350.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.04.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 1 marca 2018

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 243 Mrocza – Koronowo w m. Krąpiewo od km 13+700 do km 15+000, dł. 1,300 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.03.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 2 marca 2018

zamówienie na:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.03.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 2 marca 2018

zamówienie na:

Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.4.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 2 marca 2018

zamówienie na:

Usługi w zakresie zbierania i przekazywania do utylizacji potrąconych lub przejechanych martwych zwierząt oraz ich części z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.2.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 8 marca 2018

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn - Szabda, m. GRZYBNO od km 52+300 do km 53+500, dl. 1,200 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.05.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 13 marca 2018

zamówienie na:

Powierzchniowe utrwalenie drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia, odc. Rucewko – Złotniki Kujawskie od km 46+070 do km 49+103, dł. 3,033 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.04.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 14 marca 2018

zamówienie na:

Dostawa części zamiennych do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Tuchola w latach 2018 - 2019r z podziałem na 3 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.04.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 15 marca 2018

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 Sierpc-Dobrzyń odc. Kamień Kotowy – Turza Wilcza od km 110+880 do km 112+380, dł. 1,500 km.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.06.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2018

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w latach 2018 - 2019 na 2 części

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu; ul. Polna 113, 87-100 TORUŃ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361- 8/B/2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 €uro
termin składania ofert: 23 marca 2018

zamówienie na:

Dostawa części zamiennych do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Toruń w latach 2018 - 2019r.

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu; ul. Polna 113, 87-100 TORUŃ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-9/B/2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €uro
termin składania ofert: 27 marca 2018

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włocławku w 2018r. usługi oczyszczania pozimowego oraz mechaniczne zamiatanie dróg wojewódzkich

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.07.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 27 marca 2018

zamówienie na:

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W LATACH 2018 - 2019 - II POSTĘPOWANIE

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.09.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2018

zamówienie na:

Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w roku 2018

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW. RDW 1.12.361.06.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2018

zamówienie na:

ROBOTY INTERWENCYJNE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2018-2019 ROKU

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.07.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2018

zamówienie na:

USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY DROBNEGO SPRZĘTU BĘDĄCEGO W POSIADANIU REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2018-2019 ROKU

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.05.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 43) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij