Asystent inspektora nadzoru - Wydział Inwestycji

Znak sprawy: ZDW.N1.110-5/10

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6

Wymagania niezbędne :
- wykształcenie wyższe techniczne  o specjalności drogowej lub mostowej - staż pracy 2 lata, średnie techniczne  o specjalności drogowej lub mostowej - staż pracy 4 lata,
- znajomość przepisów prawa budowlanego,
- znajomość przepisów Ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych do ustawy,
- znajomość przepisów Ustawy prawo  zamówień publicznych,
- znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów w tym pakiet MS Office,
- posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe :
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność, samodzielność, rzetelność

Zakres wykonywanych obowiązków :
-  współudział w przekazywaniu placu budowy i komisji odbioru robót oraz przy kontroli robót przez nadzór budowlany,
-  współpraca z odpowiednimi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego w zakresie rozliczeń finansowych  dotyczących projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
-  współudział w przygotowywaniu odbiorów częściowych i końcowych robót,
-  współorganizowanie narad koordynacyjnych na placu budowy,
-  współpraca przy weryfikacji i opiniowaniu dokumentacji niezbędnej do zorganizowania przetargu zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych,
-  finansowa i rzeczowa kontrola realizowanego zadania,
-  prowadzenie korespondencji związanej z realizacją danego zadania, 
-  branie udziału w szkoleniach organizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. CV  z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej
3. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie   
4. Kserokopie świadectw pracy / jeżeli posiada /
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
6. Oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883 )” 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć /przesłać do :  30  września  2010 r.
pod adresem: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.
Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.
Dodatkowa informacja.
Oferty  odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wytworzył: Małgorzata Francikowska (20 września 2010)
Opublikował: Krzysztof Zawadzki (20 września 2010, 08:53:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3659

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij