Specjalista - RDW Toruń

Znak sprawy: ZDW.N1.110-37/08

Nazwa i adres jednostki :
Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu
ul. Polna 113

Wymagania niezbędne :
- wykształcenie wyższe/średnie techniczne – kierunek drogowy lub pokrewny / 4 lata stażu pracy przy wykształceniu wyższym,5 lat stażu pracy przy wykształceniu średnim /
- znajomość przepisów ustaw : o drogach publicznych, prawa o ruchu drogowym, o zamówieniach publicznych oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw
- znajomość rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz przepisów wykonawczych
- znajomość obsługi  komputera i powszechnie stosowanych programów w tym min. kosztorysowania robót i projektowania technicznego
- posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe :
- co najmniej 3 letni staż pracy w administracji drogowej
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność

Zakres wykonywanych obowiązków :
- prowadzenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego
- aktualizowanie istniejących i opracowywanie nowych projektów liniowych, oznakowania poziomego i pionowego
- opracowywanie przedmiarów, kosztorysów, współudział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na prace związane z oznakowaniem dróg
- nadzorowanie prac i rozliczanie wykonawców realizujących prace z zakresu oznakowania dróg
- przyjmowanie i opiniowanie zgłaszanych wniosków i postulatów w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu
- współudział przy opracowywaniu planów bieżących i wieloletnich związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg,
  opracowywaniu dokumentacji skróconej i wykonawczej na roboty drogowe
- czynny udział w akcji zimowej / dyżury, nadzór nad pracą sprzętu /.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej
3. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie   
4. Kserokopie świadectw pracy / jeżeli posiada /
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
6. Oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883 ) ” . 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć / przesłać do :     24 listopada   2008 r.
pod adresem:
Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.
Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.zdw-bydgoszcz.com.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.

Dodatkowa informacja:
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wytworzył: Małgorzata Francikowska (7 listopada 2008)
Opublikował: Krzysztof Zawadzki (13 listopada 2008, 08:25:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2973

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij