Od starszego referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy- Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie

Znak sprawy: ZDW.N1.110.1.2015
Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

Oferta pracy na stanowisko:
Od starszego referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy- Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
Wymiar etatu:        1 etat
Liczba stanowisk pracy:    1

Pełen adres miejsca wykonywania pracy:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
ul. Pałacowa 15
86-031 Osielsko

1.    Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie wyższe.
2.    Biegła obsługa komputera oraz programów MS Office.
3.    Posiadanie prawa jazdy kat. „B”.
4.    Niekaralność.
5.    Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
6.    Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
7.    Znajomość zagadnień wynikających z ustaw:
a) o drogach publicznych,
b) o samorządzie województwa,    
c)    kodeksu postepowania administracyjnego,
d)    kodeksu pracy,
9.         Systematyczność, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy.
10.    Znajomość podstawowych zagadnień związanych z zakresem i przedmiotem działania i struktury organizacyjnej ZDW w Bydgoszczy.

2.    Wymagania dodatkowe:
1.    Wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym.
2.    Praktyczna znajomość oraz umiejętność analizowania przepisów.
3.    Rzetelność, kreatywność.
4.    Dyspozycyjność, odpowiedzialność, obowiązkowość.
5.    Umiejętność pracy w zespole.3.    Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

4.  Zakres wykonywanych obowiązków:
1.    Przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.    Wydawanie uzgodnień i decyzji na prowadzenie robót obcych – umieszczenie urządzeń i reklam w pasie drogowym.
3.    Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji administracyjnych.
4.    Sprawozdawczość w zakresie wydanych decyzji administracyjnych.
5.    Przygotowywanie dokumentów do SKO w przypadku odwołań od wydanych decyzji.
6.    Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za zdarzenia na drogach.

6.    Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny.
2.    CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.    Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4.    Kserokopie świadectw pracy.
5.    Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6.    Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne
            przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.    Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8.    Oświadczenie o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
            osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
            realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
            Dz. U. Nr 2002.101.926z późn. zm.)”.
9.    Kopia prawa jazdy.7.    Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

8.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć / przesłać do: 30 stycznia 2015 r. (w przypadku wysłania drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego) pod adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od starszego referenta do specjalisty w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie nr naboru ZDW.N1.110.1.2015 ”

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6, 85-085 Bydgoszcz.
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.


Wytworzył: Paulina Góralska (15 stycznia 2015)
Opublikował: Michał Rutkowski (16 stycznia 2015, 09:22:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1006

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij