Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Otwarte  >  2018

Zamówienia publiczne otwarte z 2018 roku<< nowsze zamówienia publiczne Zamówienia publiczne o pozycjach 21 - 40 (z 43) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2018 r. z podziałem na 2 części.

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu; ul. Polna 113, 87-100 TORUŃ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-10/B/2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €uro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2018

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi koszenia traw i chwastów oraz chemiczne zwalczanie chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Inowrocław w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.1.12.361.05.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2018

zamówienie na:

Usługi w zakresie prac interwencyjnych w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.6.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2018

zamówienie na:

DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW DO FLOTY TRANSPORTOWEJ NALEŻĄCEJ DO RDW ŻOŁĘDOWO W 2018-2019 ROKU

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.06.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2018

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 – 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.5.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 20 kwietnia 2018

zamówienie na:

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 w km 81+242 w m. Rypin

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.09.2018r.
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 25 kwietnia 2018

zamówienie na:

Wymiana dylatacji mostu na dr. wojewódzkiej nr 247 w km 0+306 i km 0+323 m. Kcynia

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.08.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2018

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Toruń w 2018 r. z podziałem na 2 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, -Z D W w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-13/B/2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €uro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2018

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2018r.

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.1.12.361.07.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2018

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Tuchola w 2018 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.09.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2018

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi pielęgnacji zadrzewienia w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Inowrocław w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW. RDW 1.12.361.04.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2018

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi oczyszczania i sprzątania nieczystości oraz mycia oznakowania pionowego w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Inowrocław w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW. RDW 1.12.361.03.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2018

zamówienie na:

„Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi usuwania traw, chwastów i krzewów oraz chemiczne zwalczanie chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Włocławek w latach 2018 – 2019 z podziałem na 2 części”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.06.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2018

zamówienie na:

Ścinka poboczy, umocnienie poboczy kruszywem łamanym i kopanie rowów przy drogach wojewódzkich dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2018 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, -Z D W w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-12/B/2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 €uro
termin składania ofert: 2 maja 2018

zamówienie na:

„Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi usuwania traw, chwastów i krzewów oraz chemiczne zwalczanie chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Toruń w latach 2018 – 2019 z podziałem na 2 części”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-11/U/2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 €uro
termin składania ofert: 10 maja 2018

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi koszenia traw i chwastów oraz chemiczne zwalczanie chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Tuchola w latach 2018 – 2019 z podziałem na dwie części

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.07.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 16 maja 2018

zamówienie na:

Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2018 roku

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.05.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 16 maja 2018

zamówienie na:

Sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odcinku od km 2+290 do km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km".

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.07.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 22 maja 2018

zamówienie na:

SPRAWOWANIE NADZORÓW BRANŻOWYCH NAD REALIZACJĄ ZADANIA: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910 Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.05.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 €
termin składania ofert: 22 maja 2018

zamówienie na:

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn – Szabda w m. Jabłonowo Zamek od km 35+620 do km 35+930, dł. 0,310 km.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.08.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 23 maja 2018

<< nowsze zamówienia publiczne Zamówienia publiczne o pozycjach 21 - 40 (z 43) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij