Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Zamknięte  >  2019

Zamówienia publiczne zamknięte z 2019 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 61) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

Odnowienia oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019r. z podziałem na 6 części – część II- zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Inowrocław
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.11.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 września 2019
wynik postępowania: Zamawiający w dn. 06.09.2019r. zawarł umowę z Michałem Makarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe Mal - Dróg Michał Makarski, Ostrowite 7, 83-022 Suchy Dąb na kwotę 59 962,50 zł brutto.  

zamówienie na:

Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej polegająca na zabudowie rowu przydrożnego DW 569 ul. Toruńska Golub-Dobrzyń od km 0+821 do km 0+896, dł. 0,075km, str. lewa

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.42.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2019
wynik postępowania: Dnia 16.09.2019 r. podpisano umowę z Panem Zbigniewem Góreckim, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: AdGeo Zbigniew Górecki, Dulsk 110, 87-404 Radomin; z ceną 73 900.04 zł brutto, z gwarancją na wykonanie robót wynoszącą 48 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

zamówienie na:

Świadczenie usługi – Sprawowanie nadzorów branżowych nad realizacją zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Plac Teatralny 2 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.363.18.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €
termin składania ofert: 20 sierpnia 2019
wynik postępowania: W dniu 09.09.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia firmie: budownictwo.top Sp. z o.o., ul. ks. Jerzego Popiełuszki 24/6, 87-100 Toruń.Cena oferty - 41 512,50 zł brutto.  

zamówienie na:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.17.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 13 sierpnia 2019
wynik postępowania: W dniu 12.09.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy: IDM Inwestycje Sp. z o. o., ul. Poznańska 149, 18-400 ŁOMŻA, z ceną ryczałtową 118 080,00 zł brutto i doświadczeniem Inspektora nadzoru robót drogowych na 4 inwestycjach oraz udzieleniem 84 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane usługi objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na 3 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.10.2019
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2019
wynik postępowania: W dn. 06.09.2019r. podpisano umowę na część I zamówienia z Wykonawcą Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Targowa 3, 86-050 Solec Kujawski na kwotę 349541,70 zł brutto 

zamówienie na:

Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 394 w km 10+530 w m. Otorowo

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.36.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2019
wynik postępowania: W dniu 20.08.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia firmie: MARBRO Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Przytulna 20 B/24, 80-176 Gdańsk za cenę ofertową 570 186,52 zł brutto i 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Roboty interwencyjne na placu budowy - dotyczy inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.35.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 29 lipca 2019
wynik postępowania: Dnia 19.08.2019 r. podpisano umowę z Panem Szymonem Ryszewskim, prowadzącym działalność gospodarcza pod firmą: Transport Ciężarowy Szymon Ryszewski, ul. Konopna 32, 87-100 Toruń; z ceną 558.321,60 zł brutto, z czasem rozpoczęcia reakcji od momentu zgłoszenia, wynoszącym 5 godzin  

zamówienie na:

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub - Dobrzyń

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.31.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2019
wynik postępowania: Dnia 12.09.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia firmie: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, woj.: mazowieckie. Za cenę ofertową 2 303 911,14 zł brutto i okresem gwarancji na wykonanie robót 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą i montażem znaków drogowych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.33.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2019
wynik postępowania: Dnia 07.08.2019 r. podpisano umowę z firmą :Tioman Sp. z o.o. Sp. K. Ostaszewo 57E 87-148 Łysomice; • z ceną 188 134,65 zł brutto, • z zobowiązaniem się do zakupu wraz z dostawa i montażem w ciągu 5 dni roboczych.  

zamówienie na:

ŚCINKA POBOCZY, UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM I KOPANIE ROWÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH DLA JEDNOSTEK ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY W 2019 ROKU – II POSTĘPOWANIE

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.05.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 10 lipca 2019
wynik postępowania: W dniu 29.07.2019r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem DROMA Jacek Majdecki, Lisewo 39, , 62-310 Pyzdry 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – prace interwencyjne w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW – Toruń w - 2019- z podziałem na 2 części. zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW TORUŃ
tryb zamówienia: Z wolnej reki art. 67 ust. 1 pkt. 6
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-10/WR/2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 €uro
termin składania ofert: 8 lipca 2019
wynik postępowania: W dniu 12-07-2019 na część nr - 1 podpisano umowę z firmą :Zakład Usługowo Produkcyjny „ MARSYL”, m. Gronowo 124, 87-162 Lubicz wartość umowy wynosi - 28 913,60 zł/brutto, oraz w dniu 12-07-2019 na część nr - 2 podpisano umowę z firmą :Zakład Usługowo Produkcyjny „ MARSYL”, m. Gronowo 124, 87-162 Lubicz wartość umowy wynosi - 28 913,60 zł/brutto, 

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2019r. część nr - 1 ,zamówienie zgodne z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW TORUŃ
tryb zamówienia: Z wolnej reki art. 67 ust. 1 pkt. 6
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-9/WR/2019 cz. nr – 1,
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 €uro
termin składania ofert: 3 lipca 2019
wynik postępowania: W dniu 12-07-2019 podpisano umowę z firmą :Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. ul. Młyńska 22 , 87-100 Nakło nad Notecią. wartość umowy wynosi - 499 702,26 zł/brutto 

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Toruń w 2019 r. na część nr -2

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW TORUŃ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-8/B/2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 €uro
termin składania ofert: 2 lipca 2019
wynik postępowania: W dniu 12-07-2019r. podpisano umowę z konsorcjum: Lider - Zakład Usługowo Produkcyjny „MARSYL” Gronowo 124, 87-162 Lubicz. Partner – Transport Ciężarowy Szymon Ryszewski , 87-100 Toruń ul. Konopna 32. Wartość umowy wynosi 57 871,50 zł/brutto 

zamówienie na:

Wykonanie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emulsyjnej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno-Niedźwiedź-Pląchoty od km 32+700 do km 33+900 długości 1,2 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.27.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2019
wynik postępowania: W dniu 16.07.2019 r. Zamawiający zawarł umowę z firmą: BITUNOVA Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa z ceną ofertową 418.998,86 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu "SLURRY SEAL" na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 242 Więcbork-Falmierowo na odcinku Więcbork-Runowo od km 0+150 do 1+150, dł. 1,00 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.26.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2019
wynik postępowania: W dniu 16.07.2019 r. Zamawiający zawarł umowę z firmą: BITUNOVA Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa z ceną ofertową 559 472,76 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno- emulsyjnej na zimno typu slurry seal na nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 273 m. Mała Nieszawka km 5+130-5+950, o długości 0,820 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.28.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 6 czerwca 2019
wynik postępowania: w dniu 25.06.2019 r. zamawiający udzielił zamówienia firmie: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz z ceną ofertową 379 820,97 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

NADZORY BRANŻOWE dla cz. ZDW Bydgoszcz: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 233 – ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa pozostałych sieci kolidujących z inwestycją.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.25.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 5 czerwca 2019
wynik postępowania: W dniu 16.07.2019 r. Zamawiający zawarł umowę z: Panem Marcinem Dukałą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Inżynierska Agma, ul. Wojska Polskiego nr 19 lok 17, 87-800 Włocławek z ceną ofertową 202 212,00 zł brutto i ilością inwestycji w liczbie: 2 (doświadczenie Inspektora Nadzoru branży elektrycznej). 

zamówienie na:

Naprawa oraz oczyszczenie przepustów, remont chodnika, odmulenie i umocnienie rowów w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku w 2019r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.05.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 30 maja 2019
wynik postępowania: Dla części 1 zamówienia podpisano w dniu 23.07.2019 z firmą ECOROAD Sp. z o.o. Sp. K. Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław. Wartość umowy to 66 029,84 zł brutto okres gwarancji 48 miesięcy. Dla części 2 zamówienia podpisano w dniu 23.07.2019 z firmą ECOROAD Sp. z o.o. Sp. K. Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław. Wartość umowy to 35 105,70 zł brutto okres gwarancji 48 miesięcy 

zamówienie na:

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w latach 2018 – 2019 – zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 6
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.07.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 29 maja 2019
wynik postępowania: w dniu 21.05.2019r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław  

zamówienie na:

Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2019 roku – część zamówienia nr 1

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.5.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 28 maja 2019
wynik postępowania: Zawarto umowę nr ZDW.RDW4.12d.361.5.2019 z dnia 16.07.2019 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o. o. ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno na kwotę brutto 82 902,00 zł, gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia wynoszący maksymalnie 1 godzinę oraz deklarujące dodatkowy środek transportu. 

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 61) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij