Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Zamknięte  >  2019

Zamówienia publiczne zamknięte z 2019 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w latach 2018 – 2019 – zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 6
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.07.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 29 maja 2019
wynik postępowania: w dniu 21.05.2019r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – prace interwencyjne w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Inowrocław w latach 2018 – 2019 – zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Z wolnej reki art. 67 ust. 1 pkt. 6
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.06.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 13 maja 2019
wynik postępowania: W dniu 06.05.2019r. podpisano umowę z ECOROAD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław. Wartość umowy 55350,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej NR 256 Włóki – Bydgoszcz, odcinek Strzelce Dolne – Bydgoszcz w km 7+490 ÷ 11+290 o długości 3,800 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.19.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 10 maja 2019
wynik postępowania: W dniu 30.05.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia firmie: EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. ul. Cz. Tańskiego 16, 73-102 Stargard z ceną ofertową 354 628,07 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin”

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.12.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 2 maja 2019
wynik postępowania: W dniu 31.05.2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą: BAUMARK Sp. z o. o., ul. Świętojańska 106, 07-202 Wyszków, z ceną ryczałtową 246 000,00 zł brutto i doświadczeniem Inspektora nadzoru robót drogowych na 5 inwestycjach oraz udzieleniem 84 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane usługi objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2019r. z podziałem na 5 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.04.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 kwietnia 2019
wynik postępowania: W dniu 27.05.2019r. podpisano umowę dla cz. I, II i V z Przedsiębiorstwem Produkcyjno–Handlowym „ELL-BET” Sp. j. B. Kisielewska, L. Czyżewski, Młyniec Pierwszy, ul. Toruńska 35A, 87-162 Lubicz  

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi w latach 2019 - 2022

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.03.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2019
wynik postępowania: Zamówienia udzielono: ENTRADE Sp. z o.o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce, Ożarów Mazowiecki, cena brutto 70.724,02 zł (60pkt), proekologiczność 100,00 % (40pkt), termin realizacji do 30.06.2022r. Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361.03.2019 z dnia 27.05.2019r. 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do RDW Wąbrzeźno w latach 2019 - 2022

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.4.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019
wynik postępowania: Zawarto umowę nr ZDW.RDW4.12d.361.4.2019 z dnia 27.05.2019 r. z ENTRADE Sp. z o.o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce na kwotę brutto 84 326,23 zł oraz deklaracją średniomiesięcznego udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (zwanych „OZE”) w energii sprzedawanej do zasilania punktów poboru energii wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w wysokość min. 100,00 %. 

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2019r. część nr - 2 ,zamówienie zgodne z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW TORUŃ
tryb zamówienia: Z wolnej reki art. 67 ust. 1 pkt. 6
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-5/WR2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 €uro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2019
wynik postępowania: W dniu 11-04-2019 roku została podpisana umowa z firmą ; Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S. A. ;ul. Wapienna 40 , 87-100 Toruń. Wartość umowy wynosi - 497 785,43 zł/brutto . Przystąpienie do realizacji zadania po otrzymaniu zlecenia od Zamawiajacego  

zamówienie na:

REMONT PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 256 ADMINISTROWANEJ PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W 2019 ROKU

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.03.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 12 kwietnia 2019
wynik postępowania: W dniu 11.05.2019 roku została podpisana umowa z firmą PRODIB Sp. z o.o., ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olimpin na kwotę 32.145,25 zł brutto. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie, m. Tuchola poprzez remont nawierzchni od km 21+128 do km 22+118, dł. 0,990 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.12.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019
wynik postępowania: W dniu 25.04.2019 r. udzielono zamówienia firmie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański; z ceną 1124347.23 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny – Dobrzyń nad Wisłą – Płock odc. od km 18+460 do km 19+400 w m. Dobrzyń nad Wisłą, dł. 0,940 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.13.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019
wynik postępowania: W dniu 14.05.2019 r. udzielono zamówienia firmie: Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek; z ceną 563 040,86 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2019 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.04.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019
wynik postępowania: dla części 1 w dniu 29.05.2019r. podpisano umowę z firmą Spółka Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Wartość umowy - 1 007 579,10 zł brutto. Dla części 2 - w dniu 06.06.2019r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. Wartość umowy - 594 527,39 zł brutto  

zamówienie na:

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 244, 272 ORAZ 550 ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W 2019 ROKU

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.02.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2019
wynik postępowania: W dniu 02.05.2019 roku została podpisana umowa z firmą EMULEX Kalinowski Sp. z o.o., ul. Cz. Tańskiego 16, 73-102 Stargard na kwotę: CZĘŚĆ NR 1 - 98.394,05 zł brutto, CZĘŚĆ NR 2 - 115.320,00 zł brutto, CZĘŚĆ NR 3 - 107.890,43 zł brutto. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie, m. Tuchola ul. Nowodworskiego i Główna poprzez remont nawierzchni od km 22+345 do km 23+190, dł. 0,845 km.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.09.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2019
wynik postępowania: W dniu 14.05.2019 r. udzielono zamówienia Wykonawcy: REDON NAKŁO Sp. z o.o., ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło n. Not., z ceną ofertową 1 066 163,02 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Naprawa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia w m. Dąbrowa Biskupia w km 85+560

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.01.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2019
wynik postępowania: W dniu 17.04.2019r. podpisano umowę z Markiem Poredą prowadzącym działalność gospodarcza pod firmą Zakład Usługowo Produkcyjny „MARSYL” Marek Poreda Gronowo 124, 87-162 Lubicz; Wartość umowy 30 107,63 zł brutto  

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni dróg wojewódzkich nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą –Płock odcinek Dobrzyń nad Wisłą-Lenie Wielkie od km 19+400 do km 20+400 o dł. 1,000 km i nr 541 Sierpc-Tłuchowo- Dobrzyń n/Wisłą m. Lenie Wielkie od km 122 + 100 do km 122 + 768 o dł. 0,668 km , łączna długość 1,668 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.08.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 2 kwietnia 2019
wynik postępowania: W dniu 16.04.2019 r. udzielono zamówienia firmie: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz; z ceną 308244.95 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi woj. nr 552 od km 4+491 do km 5+489 w m. Lulkowo, dł. 0,998 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.363.7.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 27 marca 2019
wynik postępowania: W dniu 23.04.2019 r. udzielono zamówienia firmie: Zakład Drogowo Budowlany ROGOWO Sp. z o.o. Rogowo 23, 87-162 Lubicz z ceną ofertową 686 199,68 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019 r. z podziałem na 2 części.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW TORUŃ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-4/B/2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 €uro
termin składania ofert: 27 marca 2019
wynik postępowania: Na część nr 1- dostawa znaków- w dniu 12-04-2019 podpisano umowę z firma: TIOMAN Sp. z o.o.; m. Ostaszewo 57E; 87-148 Łysomice , wartość umowy wynosi - 383 375,39 zł/brutto. Na część nr - 2 - dostawa słupków prowadzących - w dniu 12-04-2019 podpisano umowę z firmą : Zakład Produkcji Elementów Drogowych s. c. Elżbieta i Waldemar Woźniak; ul. Staszica 12; 64-600 Oborniki, wartość umowy wynosi - 82 572,12 zł/brutto.  

zamówienie na:

Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2019 roku

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.3.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 26 lutego 2019
wynik postępowania: Część zamówienia nr 1 - postępowanie unieważnione: Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: w wyżej wskazanym postępowaniu na część zamówienia nr 1 do terminu składania ofert (tj. 26.02.2019 r. do godz. 8:45) wypłynęła jedna oferta. Cena złożonej oferty (tj. 82 902,00 zł brutto) przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wskazanej części zamówienia (tj. 73 529,40 zł brutto). Zamawiający nie może również zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Część zamówienia nr 2 - zawarto umowę nr ZDW.RDW4.12d.361.3.2019 z dnia 27.03.2019 r. z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlane Sp. z o. o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica na kwotę brutto 65 472,90 zł (gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia - 12 godzin, dodatkowy środek transportu - tak).  

zamówienie na:

Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW Toruń w 2019 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń , ZDW w Bydgoszczy , Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW 2.12.361-3/B/2019
szacunkowa wartość: poniżej- 221 000 €uro
termin składania ofert: 21 lutego 2019
wynik postępowania: W dniu 15-03-2019 r podpisano umowę z firmą :HEMAR. AUTO Mariusz Piechowicz;ul. Żółkiewskiego 10 , 87-100 Toruń, kwota umowy została określona na wartość - 69 289,20 z/brutto  

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij